Nyheterna: Klicka här

 

Köp vinandeprogrambeställning
Menubar Home beställningsnedladdning
Informationsblad

e-post:
sänd ta bort

Ny version?
 Tysk lokal
VINANDEprogramvara

 

Jag behöver en annan archiver?
Nr.! Du behöver endast WinHki att skapa eller dra ut vinandemappar. WinHki compresses och drar ut andra format. Detta vinandesharewareprogram är allt vad du behöver.
HKI1-3 VINANDE, ÖVERDÄNGARE, JAR, ARJ, BH, CAB, GZIP, JAR, LHA, RAR, TAR, ZOO

Är min vän i stånd till att dra ut hki-arkiv utan WinHki?
Ja du kan använda SFX. Du behöver inte WinHKI eller annan. Den kan dra ut alone.

Hur jag använder WinHki?
Den är mycket enkel att använda - även nya användare är i stånd till att använda WinHki inom en kort tid.

Why är kallat det WinHki?
Seger för Windows och från författare: Hanspeter Karl Imp - HKI

Why WinHki?
WinHki gör data mycket lilla och är lätt och snabb att använda.

Program för compress: 36.261.871 byte 100%
Max VINANDE (.): 17.085.332 byte 47%
HKI (max HKI2 -.): 14.423.939 byte 39%

Bäst förhållande
HKI1 (MP3, MPEG, alleCD-Bilder - iso, nrg,…)
HKI2* (Programdata (kontor, internet…), Program)
HKI3* (några mycket snabba data)

Start
Välj mappar i fileboxen. Tryck på ”Strg” och välj andra mappar för. Du kan välja en mapp, om du väljer richt ”en tät mapp”. Därefter den höger musklicken och väljer ”fyller på HKI - för HKI arkiverar”, eller ”fyll på VINANDET - för VINANDE arkiverar”. Skriv in ditt arkivnamn i redigerafältet. Tryck på ”OK”. Finised!

SFX-Arkiv
Du kan dra ut arkiv utan WinHKI. Detta skapar
exearkiv.

Arkiv med signature*
Du kan kontrollera var arkivet är verkligt från med etthäfte.

Hjälp: support@winhki.com
Homepage: www.winhki.com

* Inte i fri nedladdning, endast i registreringsversion.

För seger 95, 98, MIG, 2000, XP, utsikt.
VinandeShareware
Nedladdning:
Nedladdning
WinHKI - Buy nu - VINANDEprogramvara

 


Allt Rights Reserved. Copyright 2006 av Hanspeter Imp

Impressum/Datenschutz/Privacy/Imprint | Deltagare | Press | XML-BLOCKmapp
SiteMap | SiteMap2